Home

Välkommen till Västernäs by

 

Västernäs by ligger på Rådmansö sydvästra hörn. Själva Västernäs by vetter i söder mot Furusundsfjärden och i väster mot Vretviken. Då även Vretholmen och Bergholmen samt öarna Sötholmen, Grossörn och Långörarna är gränsen i väster mot Nybyviken.

 

På bilden på nya ångbåtsbryggan syns farleden, Furusundsleden, till Stockholm i bakgrunden.

 

Byn har anor från mitten av 1600-talet och har varit bebodd sedan dess. Byns två gårdar skövlades av ryssarna vid härjningarna år 1719. Två av husen härstammar från denna tid. Huvuddragen av nuvarande by tillkom vid Laga Skifte år 1842 - 1845.

Byn präglas av denna äldre landskapsbild med inslag av nyare fritidshus uppförda i Roslagskaraktär. I dag består byn av ca 50 fastigheter varav ca hälften är året runt bebodda.

 

Västernäs Byamän, är byns ekonomiska förening som förvaltar byns vägar och gemensamma ägor. Byn äger en gemensam ångbåtsbrygga som vetter mot söder där man kan njuta av båttrafiken och även se passagerarfärjorna till och från Finland som skall passera Furusund.

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen skicka ett mail så återkommer vi.

På gång i byn


  • På grund av den rådande coronaepidemin så väljer vi att ställa in städdagen den 25/4. Midsommarfesten och Kräftkalaset kan också komma att ställas in. Vi återkommer med mer information kring midsommarfesten via anslagstavlan och hemsidan.
  • Midsommarfirande vid Ringhagens tomt. Detaljer meddelas senare från festkomiteen.
  • Kräftfest vid bryggan den 15 aug, vid dåligt väder kör vi alternativt den 22 aug kl18.
  • Vid tunga transporter till din fastighet, vänligen kontakta vägfogde Johan Ericsson (0703 78 42 71), vägen bär dåligt vissa perioder under vinter och tidig vår. Normalt sätter vi upp en vägskylt med viktbegränsning på fordon och då krävs ett tillständ från vägfogen om att för köra.
  • Polisens tips hur du skyddar din båt. Se länk här.

Protokoll & Stadgar

Västernäs båtklubb

 

På gång i klubben:

Kontaktuppgifter & styrelse

Västernäsvägen 213

761 94 NORRTÄLJE

mail: info@vasternasbyaman.se

 

Ordförande Mats Hoflund (0708 55 34 61)

Vägfogde : Johan Ericsson  (0703 78 42 71)

Sekreterare: Anna Dinter Sjöqvist

Kassör: Kerstin Mundt Petersen

Jennie Åkerlund

Lars Lundell

Lars Stridh