Home

Välkommen till Västernäs by

 

Västernäs by ligger på Rådmansö sydvästra hörn. Själva Västernäs by vetter i söder mot Furusundsfjärden och i väster mot Vretviken. Då även Vretholmen och Bergholmen samt öarna Sötholmen, Grossörn och Långörarna är gränsen i väster mot Nybyviken.

 

På bilden på nya ångbåtsbryggan syns farleden, Furusundsleden, till Stockholm i bakgrunden.

 

Byn har anor från mitten av 1600-talet och har varit bebodd sedan dess. Byns två gårdar skövlades av ryssarna vid härjningarna år 1719. Två av husen härstammar från denna tid. Huvuddragen av nuvarande by tillkom vid Laga Skifte år 1842 - 1845.

Byn präglas av denna äldre landskapsbild med inslag av nyare fritidshus uppförda i Roslagskaraktär. I dag består byn av ca 50 fastigheter varav ca hälften är året runt bebodda.

 

Västernäs Byamän, är byns ekonomiska förening som förvaltar byns vägar och gemensamma ägor. Byn äger en gemensam ångbåtsbrygga som vetter mot söder där man kan njuta av båttrafiken och även se passagerarfärjorna till och från Finland som skall passera Furusund.

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen skicka ett mail så återkommer vi.

På gång i byn


  • Årsmötet kommer hållas den 15 Januari 2022 i församlingsgården vid Rådmansö Kyrka. Tid 14:00-16:00, kallelse kommer skickas ut via e-post och anlag på informationstavlan.  • Vid tunga transporter till din fastighet, vänligen kontakta vägfogde Johan Ericsson (0703 78 42 71) och fråga om råd om du är osäker på om vägen kommer hålla. (gäller även Uppnäs fastighetsägare)


Protokoll, Stadgar & Avgifter

Gällande avgifter 2021:

Vägavgift 800
Belysning 250
Reparationsfond 200
Summa 1250 kronor

Betalas senast 1 juni 2021 till bankgiro 754-8779

 (ange: Fastighetsbetäckning och namn)


Extra avgift vid husbygge 10 000 kronor. Enligt årsmötebelsut 2009 och 2010 

(Gäller ej Attefallshus, garage, uthus eller förråd)


Kontaktuppgifter & styrelse

Västernäsvägen 213

761 94 NORRTÄLJE

mail: info@vasternasbyaman.se

 

Ordförande Mats Hoflund (0708 55 34 61)

Vägfogde : Johan Ericsson  (0703 78 42 71)

Sekreterare: Anna Dinter Sjöqvist

Kassör: Kerstin Mundt Petersen

Jennie Åkerlund

Anton Garner

Lars Stridh

 

Västernäs båtklubb

 

På gång i klubben: