Home

Välkommen till Västernäs by

 

Västernäs by ligger på Rådmansö sydvästra hörn. Själva Västernäs by vetter i söder mot Furusundsfjärden och i väster mot Vretviken. Då även Vretholmen och Bergholmen samt öarna Sötholmen, Grossörn och Långörarna är gränsen i väster mot Nybyviken.

 

På bilden på nya ångbåtsbryggan syns farleden, Furusundsleden, till Stockholm i bakgrunden.

 

Byn har anor från mitten av 1600-talet och har varit bebodd sedan dess. Byns två gårdar skövlades av ryssarna vid härjningarna år 1719. Två av husen härstammar från denna tid. Huvuddragen av nuvarande by tillkom vid Laga Skifte år 1842 - 1845.

Byn präglas av denna äldre landskapsbild med inslag av nyare fritidshus uppförda i Roslagskaraktär. I dag består byn av ca 50 fastigheter varav ca hälften är året runt bebodda.

 

Västernäs Byamän, är byns ideella förening som förvaltar byns vägar och gemensamma ägor. Byn äger en gemensam ångbåtsbrygga som vetter mot söder där man kan njuta av båttrafiken och även se passagerarfärjorna till och från Finland som skall passera Furusund.

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen skicka ett mail så återkommer vi.

info@vasternasbyaman.se

På gång i byn
  • Vid tunga transporter till din fastighet, vänligen kontakta vägfogde Johan Ericsson (0703 78 42 71) och fråga om råd om du är osäker på om vägen kommer hålla. (gäller även Uppnäs fastighetsägare)


Protokoll, Stadgar & Avgifter

Gällande avgifter 2023:

Vägavgift 1 600
Belysning 125
Reparationsfond 400
Summa 2 125 kronor

Betalas senast 1 juni 2023 till bankgiro 754-8779

 (ange: Fastighetsbetäckning och namn)


Extra avgift vid husbygge 15 000 kronor. Enligt årsmötebelsut 2009, 2010 och 2022 

(Gäller ej Attefallshus, garage, uthus eller förråd)


Kontaktuppgifter & styrelse

Västernäsvägen 213

761 94 NORRTÄLJE

mail: info@vasternasbyaman.se

 

Ordförande Lars Stridh (070-375 51 00)

Vägfogde : Johan Ericsson  (0703 78 42 71)

Sekreterare: Anna Dinter Sjöqvist

Kassör: Mats Norberg

Michael Jansson

Maria Gille 

Fredrik Stridh

 

E-postdin@mailadress.com

Västernäs båtklubb

 

På gång i klubben: