Home

Välkommen till Västernäs by

 

Västernäs by ligger på Rådmansö sydvästra hörn. Själva Västernäs by vetter i söder mot Furusundsfjärden och i väster mot Vretviken. Då även Vretholmen och Bergholmen samt öarna Sötholmen, Grossörn och Långörarna är gränsen i väster mot Nybyviken.

 

På bilden på nya ångbåtsbryggan syns farleden, Furusundsleden, till Stockholm i bakgrunden.

 

Byn har anor från mitten av 1600-talet och har varit bebodd sedan dess. Byns två gårdar skövlades av ryssarna vid härjningarna år 1719. Två av husen härstammar från denna tid. Huvuddragen av nuvarande by tillkom vid Laga Skifte år 1842 - 1845.

Byn präglas av denna äldre landskapsbild med inslag av nyare fritidshus uppförda i Roslagskaraktär. I dag består byn av ca 50 fastigheter varav ca hälften är året runt bebodda.

 

Västernäs Byamän, är byns ekonomiska förening som förvaltar byns vägar och gemensamma ägor. Byn äger en gemensam ångbåtsbrygga som vetter mot söder där man kan njuta av båttrafiken och även se passagerarfärjorna till och från Finland som skall passera Furusund.

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen skicka ett mail så återkommer vi.

På gång i byn


  • Nu är tyvärr stöldligorna här igen. Dom plockar båtmotorer mm. Se polisens tips hur du skyddar din båt. Se länk här.

  • Tjugondagknutmötet är den 11 januari 2020 kl 14 i församlingshemmet vid Rådmansö Kyrka. 

Kontaktuppgifter & styrelse

Västernäsvägen 1

761 94 NORRTÄLJE

mail: info@vasternasbyaman.se

 

Ordförande och

Vägfogde : Tord Söderman (070 59 29 879)

Sekreterare: Anna Dinter Sjöqvist

Kassör: Kerstin Mundt Petersen

Mats Hoflund

Lars Eriksson

Lars Stridh

 

Västernäs båtklubb

 

På gång i klubben: