WBK

Välkommen till Västernäs båtklubb

Westernäs Båtklubb

 

Beläget i Västernäs på Rådmansö, Norrtälje Kommun.

 

Hamnkapten                   Per Forsström

 

På gång:

  

 

 

 

 

Historik;

Västernäs Båtklubb, förkortat WBK, är en ideell förening, som bildades 1973 i syfte att bereda fastighetsägare i Västernäs by möjlighet att få tillgång till en plats att förtöja sin båt, främja båtsport och verka för sjösäkerhet och god miljö.

Stadgar antogs vid årsmöte 1981-06-13

Stadgarna reviderades vid extra årsmöte

2015-08-29 och antogs vid ordinarie årsmöte i juni 2016 efter smärre redaktionella justeringar.

 

För vidare information kontakta Lars Lundell  

Kontaktuppgifter & styrelse

Västernäsvägen 65

761 94 NORRTÄLJE

mail:  lars.e.lundell@gmail.com

Tel: 0704-82 16 13

 

Styrelsen består av:

Ordförande: Lars Lundell

Hamnkapten: Per Forsström

Sekreterare: Pär Lundberg

Kassör: Inger Asker Laurén

Därutöver 2 styrelsesuppleanter,  

2 revisorer och 1 revisorssuppleant.