WBK

Välkommen till Västernäs båtklubb

Westernäs Båtklubb

 

Beläget i Västernäs på Rådmansö, Norrtälje Kommun.

 

Hamnkapten                   Per Forsström

 

På gång:

 

  • Bommarna är uppe för vintern

 

 

 

 

 

Historik;

Västernäs Båtklubb, förkortat WBK, bildades 1973 i syfte att bereda fastighetsägare i Västernäs by möjlighet att få tillgång till en plats att förtöja sin båt.

Stadgar antogs vid årsmöte 1981-06-13

Stadgarna reviderades vid extra årsmöte

2015-08-29 och antogs vid ordinarie årsmöte i juni 2016 efter smärre redaktionella justeringar.

 

För vidare information kontakta Lars Lundell  

Kontaktuppgifter & styrelse

Västernäsvägen 65

761 94 NORRTÄLJE

mail: lars.e.lundell@gmail.com

Tle: 0704-82 16 13

 

Styrelsen består av:

Ordförande: Lars-Erik Lundell

Sekreterare: Pär Lundberg

Kassör: Inger Asker

Dessutom finns 2 styrelsesuppleanter, 2 revisorer och 1 revisorsuppleant.