Home

Västernäs båtklubb

 

På gång i klubben:

Välkommen till Västernäs by

 

Västernäs by ligger på Rådmansö sydvästra hörn. Själva Västernäs by vetter i söder mot Furusundsfjärden och i väster mot Vretviken. Då även Vretholmen och Bergholmen samt öarna Sötholmen, Grossörn och Långörarna är gränsen i väster mot Nybyviken.

 

På bilden på nya ångbåtsbryggan syns farleden, Furusundsleden, till Stockholm i bakgrunden.

 

Byn har anor från mitten av 1600-talet och har varit bebodd sedan dess. Byns två gårdar skövlades av ryssarna vid härjningarna år 1719. Två av husen härstammar från denna tid. Huvuddragen av nuvarande by tillkom vid Laga Skifte år 1842 - 1845.

Byn präglas av denna äldre landskapsbild med inslag av nyare fritidshus uppförda i Roslagskaraktär. I dag består byn av ca 50 fastigheter varav ca hälften är året runt bebodda.

 

Västernäs Byamän, är byns ekonomiska förening som förvaltar byns vägar och gemensamma ägor. Byn äger en gemensam ångbåtsbrygga som vetter mot söder där man kan njuta av båttrafiken och även se passagerarfärjorna till och från Finland som skall passera Furusund.

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen skicka ett mail så återkommer vi.

På gång i byn

 

  • Tjugondagknutmötet är planerat till den 12 Januari 2019 kl 14 i församlingshemmet vid Rådmansö Kyrka.

 

  • Senaste nytt från IP Only (Mail 18/7 2018

 

”Byggnationen i ditt område har varit tillfälligt pausad, detta på grund av att vi tillsammans med entreprenören just nu går igenom vad som återstår i området, ser över kvalitén på utfört arbete och hur vår entreprenör ska färdigställa och slutföra arbetet. Vi beräknar att kunna fortsätta byggnationen inom kort.

 

Det är viktigt för oss att byggnationen sker på ett ordnat, säkert och kvalitetssäkrat sätt. Vi beklagar att projektet dragit ut på tiden och återkommer löpande med mer information. 

Du kan följa status för ditt område på vår hemsida www.roslagen.ip-only.se

Kontaktuppgifter & styrelse

Västernäsvägen 1

761 94 NORRTÄLJE

mail: info@vasternasbyaman.se

 

Ordförande: Tord Söderman

Sekreterare: Anna Dinter Sjöqvist

Kassör: Irene Meyer

Mats Hoflund

Lars Eriksson

Lars Stridh